Загальні положення

Благодійна програма «Спорт та молодь в дії» (далі Програма) розроблена спільно благодійною організацією «Шлях до майбутнього», «Асоціацією спортивних клубів України» при підтримці Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради ( КМДА) та Київським молодіжним центром у відповідності з: Статутом благодійної організації «Шлях до майбутнього»; Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»; Закону України «Про волонтерську діяльність»; Закону України «Про громадські організації»; іншими нормативно-правовими актами України.
Програма прийнята та затверджена загальними зборами благодійної організації «Шлях до майбутнього» 01 квітня 2022 року, протокол №22


Мета Програми

Метою Програми є:
Об’єднання спортсменів та молоді задля організації підтримки та надання допомоги людям що потрапили в скрутне становище або постраждали від війни з Росією. Підтримка Збройних Сил України, ТРО та Добровольчих формувань.
Задачі Програми

Для реалізації Програми та досягнення її мети, визначені наступні задачі Програми:
- організація волонтерського руху серед молоді та спортсменів м.Києва та Київської області;
- забезпечення постраждалих від бойових дій, ЗСУ, ТРО, ДФТГ, предметами першої необхідності, медикаментами, їжею, одягом;
- проведення заходів психологічної та фізичної реабілітації;
- допомога у забезпеченні тимчасового місця проживання,
- надання матеріальної, фінансової, психологічної, організаційної та іншої допомоги;
- проведення заходів що направлені на пропаганду волонтерського руху, інформуванню громадськості про проблематику постраждалих від бойових дій, ЗСУ, ТРО, ДФТГ, що виникла в зв’язку із веденням військових дій на території України;
- організація системи сприяння населення у вирішенні комплексних та індивідуальних проблем, пов’язаних з матеріально-технічним забезпеченням ЗСУ, ТРО, ДФТГ в Україні;
- організація благодійних акцій по залученню коштів, речей, обладнання, медикаментів та ін. для допомоги ЗСУ, ТРО, ДФТГ та особам, що постраждали в зв’язку із веденням військових дій на території України;
- спільна робота з іншими неприбутковими організаціями схожого напрямку для досягнення цілей Програми;
- підтримка міських, регіональних та загальнодержавних програм схожих напрямків;
- співпраця з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
Засоби реалізації та бюджет Програми

Засоби реалізації Програми формуються з:
- Добровільні благодійні внески фізичних та юридичних осіб;
- Цільові благодійні внески фізичних та юридичних осіб на реалізацію Програми;
- Кошти, залучені від реалізації благодійних заходів;
- Кошти грантів, які надані міжнародними та іншими благодійними та громадськими організаціями;
- Інші джерела, не заборонені діючим законодавством України.

Бюджет Програми (грошові та матеріальні засоби) визначається правлінням благодійної організації «Шлях до майбутнього» в межах затвердженого правлінням кошторису на реалізацію благодійних програм, з врахуванням необхідності реалізації інших благодійних програм, які затверджені або будуть затверджені загальними зборами благодійної організації «Шлях до майбутнього».


Затверджений окремий рахунок для залучення коштів та фінансування реалізації програми:

БО «ШЛЯХ ДО МАЙБУТНЬОГО»
Код ЄДРПОУ 36862422
IBAN UA613052990000026000015007916
АТ КБ "ПРИВАТБАНК

Програма розроблена благодійною організацією «Шлях до майбутнього», спільно з
при підтримці
та Київським молодіжним центром
Made on
Tilda